Innkjøp - Logistikk

Innkjøp og logistikk består av mange prosesser, og det kan være vanskelig å ha kontroll til enhver tid. Dessuten varierer hvilke behov man har fra bedrift til bedrift, og fra bransje til bransje. Nettopp derfor er det viktig med programmer som leverer helhetlige og oversiktlige løsninger som kan tilpasses nøyaktig slik du ønsker til bedriften din - både for dagen i dag og for fremtiden. Det får du med Uni Økonomi.

Nærmer det seg høysesong? Hvilke bestillinger ligger inne? Er det alltid vanskelig å vurdere verdien på varelageret på slutten av året? Med Uni Økonomi får du og bedriften din et system som gir dere full kontroll på varer, varebeholdning, inntekter og kostnader - fra bestilling til bokføring.


VaremottakInnkjøp og bestilling

En prosess starter som regel med en bestilling som baserer seg på salg til kunden, forventet salg eller historiske data. Med Uni Økonomi kan du enkelt hente inn ordre direkte i bestillingen. Du får også tilgang til historiske salg i bestillingsbildet og muligheter for automatiske bestillinger basert på minimumsbeholdningen på lageret.

Når varene ankommer styres de gjennom et mottak. Her overføres varene til lageret, varepriser og lagerverdi oppdateres, og ordrene til kundene klargjøres.

Alt går automatisk, og det gjør at Uni Økonomi gir deg en enklere arbeidsdag fordi får du kontroll på bestillinger og kostnader gjennom hele denne prosessen. Samtidig får du den sømløse og gode arbeidsflyten mellom alle modulene som Uni Micro er kjent for.


Logistikk

Å ha oversikt over hvilke varer som er på lager kan være avgjørende for mange bedrifter. Et av fundamentene for en effektiv drift er å vite hvilke varer som er tilgjengelige, hvilke som er reservert på ordre, hva som er på vei inn og hva verdien er på varene i dag. Og videre, for å få et effektivt lager er håndholdte terminaler viktig. Terminalene i Uni Økonomi-løsningen kan blant annet brukes ved varemottak, uthenting av varer og lagertelling.

Når du bruker Uni Økonomi til innkjøp og logistikk får du totaloversikt - du kan følge varene fra de bestilles, via ankomst, reservasjon, levering og til slutt fakturering. Hvert steg i samtlige prosesser inneholder viktig informasjon for alle som jobber i bedriften din - med Uni Økonomi er dere til enhver tid oppdatert. Det betyr at du får full kontroll over prosessene, og gjør at bedriften din sparer tid og kostnader.

Vi har laget en del tilpasninger knyttet til innkjøp og logistikk, du finner disse i vår Plug-In store.


Med Uni Økonomi Faktura får du

  • Kontroll på alle varer, beholdning, inntekter og kostnader
  • Hente ordre direkte i bestillingen
  • Muligheter for automatiske bestillinger
  • Oppdatert informasjon om innkjøp og logistikk for alle i bedriften
  • Et system som gjør alle prosesser enklere

Uni Økonomi Faktura kan integreres med blant annet:

  • ISYS utvidet lagerløsning
  • Uni Backup

Vil du vite mer om Uni Økonomi V3?