Lønn og Personal

Uni Lønn sikrer korrekt utbetaling og gir deg totaloversikten over alle lønnsdata. Programmet er spesialdesignet for norske bedrifter.


Et fleksibelt og brukervennlig lønnssystem

Med Uni Lønn kan du selv opprette, tilpasse og vedlikeholde alle lønnsavtaler: Du registrerer ansattopplysningene på ett sted. Hvis du bruker telefonkatalogen 180.no får du automatisk oppdaterte opplysninger. Ansattkortet inneholder all lønnsinformasjon, i tillegg til dokumentoversikt og historikk.

Uni Lønn gjør at du får en enkel håndtering av bilag og reiseregninger. Ved lønnskjøring henter systemet data fra alle registrerte lønnsposter slik at alle ansatte er sikret riktig utbetaling, og bokføringen skjer automatisk. 
Alltid oppdatert på lover og regler

Uni Lønn ser til at du til enhver tid følger lovverket gjennom automatiske oppdateringer på lover, regler og rutiner for lønn.

Gjennom en tett integrasjon mot Altinn sørger Uni Lønn for elektronisk overføring av A-melding og skattekort. Du kan også overføre pensjonsdata (OTP) til ditt forsikringsselskap. I fremtiden vil det bli stadig mer elektronisk samhandling mellom bedriften din og det offentlige - Uni Lønn ligger i forkant av denne utviklingen. 


Enkel integrasjon med andre programmer og systemer

Uni Lønn er sømløst integrert med resten av Uni Økonomi-systemet. Det gir deg og din bedrift god og effektiv arbeidsflyt: Ansatte, hovedbok, prosjekter og avdeling - du finner alt på ett sted.

Uni Lønn kan integreres med Mobile Worker Timeregistrering, som igjen er integrert med Uni Faktura og Uni Contracting. Uni Lønn har også ferdige integrasjoner med blant annet SpeedyCraft.

Bruker du et annet regnskapssystem enn Uni Lønn? Det er ikke noe problem - du kan integrere Uni Lønn med andre systemer. Mer fleksibelt blir det ikke.


Med Uni Økonomi Lønn får du

  • Ubegrenset antall lønnsposter og lønnskjøringer
  • Automatisk oppdaterte ansattopplysninger
  • Integrasjon mot timesystemer
  • Integrert reiseregningsmodul
  • Automatisk overføring av satser
  • Elektronisk overføring av a-melding
  • Elektronisk overføring av OTP


Uni Økonomi Lønn kan integreres med blant annet:

  • Reise og utlegg - Travel Text
  • Uni Backup


Vil du vite mer om Uni Økonomi V3?